یک دامنه انتخاب کنید...

www.
www.
www.

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

:دامنه در دسترس نیست
تبریک میگوییم! موجود است!
با ما تماس بگیرید

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستار قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

همچنین می توانید برای ثبت این دامنه جستجو کنید.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
لطفا زبان دامنه ای را که می خواهید ثبت کنید انتخاب کنید.
ادامه جهت ثبت دامنه برای برای انتقال دامین به ما و تمدید به مدت یکسال

ویژه
.ir
450,000 ريال
ویژه
.com
7,200,000 ريال
ویژه
.org
7,200,000 ريال
ویژه
.net
5,739,000 ريال
.shop
1,420,000 ريال
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود