هاست بکاپ

هاست بکاپ 50 گیگابایت خارج

50 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 89 هزار تومان

  • 890 هزار تومان سالیانه
هاست بکاپ 100 گیگابایت خارج

100 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 139 هزار تومان

  • 1میلیون و 390 هزار تومان سالیانه
هاست بکاپ 200 گیگابایت خارج

200 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 189 هزار تومان

  • 1میلیون و 890 هزار تومان سالیانه
هاست بکاپ 500 گیگابایت خارج

500 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 389 هزار تومان

  • 3میلیون و 890 هزار تومان سالیانه