هاست بکاپ

هاست بکاپ 50 گیگابایت خارج

50 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 450 هزار تومان

  • 4میلیون و 500 هزار تومان سالیانه
هاست بکاپ 100 گیگابایت خارج

100 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 720 هزار تومان

  • 7میلیون و 200 هزار تومان سالیانه
هاست بکاپ 200 گیگابایت خارج

200 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 1میلیون و 220 هزار تومان

  • 12میلیون و 200 هزار تومان سالیانه
هاست بکاپ 500 گیگابایت خارج

500 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 1میلیون و 850 هزار تومان

  • 18میلیون و 500 هزار تومان سالیانه