ضوابط ثبت دامین .me

پروسه انتقال

برای انتقال دامین ، بایستی هزینه یک سال تمدید دامین را پرداخت نمود، که این مدت به زمان انقضای دامین شما افزوده می‌شود. انتقال از طریق authcode که توسط ارائه دهنده فعلی داده می‌شود، انجام می‌گیرد.

محدودیت‌ها

تما افراد در سرتاسر دنیا قادر به ثبت دامنه های .me هستند.

موارد دیگر

حداقل 3 کاراکتر ، حداکثر 63 کاراکتر.  دامین‌های .me نمیتوانند با "-" شروع یا تمام شوند.  

  • 124 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

ضوابط ثبت دامین .com

پروسه انتقال برای انتقال دامین ، بایستی هزینه یک سال تمدید دامین را پرداخت نمود، که این مدت به...

ضوابط ثبت دامین .net

پروسه انتقال برای انتقال دامین ، بایستی هزینه یک سال تمدید دامین را پرداخت نمود، که این مدت به...

ضوابط ثبت دامین .info

  پروسه انتقال برای انتقال دامین ، بایستی هزینه یک سال تمدید دامین را پرداخت نمود، که این...

ضوابط ثبت دامین .us

پروسه انتقال برای انتقال دامین ، بایستی هزینه یک سال تمدید دامین را پرداخت نمود، که این مدت به...

ضوابط ثبت دامین .in

پروسه انتقال برای انتقال دامین ، بایستی هزینه یک سال تمدید دامین را پرداخت نمود، که این مدت به...